Development Team

Het Development Team bestaat uit professionals die tijdens de Sprint samen werken aan het opleveren van een deel van het project of het product.
Het is een zelforganiserend team dat samen verantwoordelijkheid draagt voor het werk. Het Development Team bepaalt zelf hoeveel werk opgenomen wordt vanuit de Product Backlog. Ook bepaalt het team zelf hoe ze het werk gaan doen.

Net zoals de Product Owner het ‘wat’ bepaalt, bepaalt het Development Team het ‘hoe’.
Zij zijn verantwoordelijk voor de ´SPRINT Backlog´

Het Development Team bestaat uit iedereen die nodig is om de klantwensen om te zetten naar waardevolle (deel)producten.

Het gaat er dan om dat deze mensen beschikken over de benodigde competenties. Dit gaat zowel om de kennis die ze meebrengen als om de waardes die ze onderschrijven.
De Scrum Guide beschrijft de volgende waardes die iedereen die deelneemt aan Scrum moet onderschrijven:
betrokkenheid,
focus,
openheid,
respect
en moed
Het Development Team bestaat uit 3 tot 9 mensen. De Scrum Master en de Product Owner mogen in principe lid zijn van het team.

Recente blog artikelen

Test bericht

Nieuw test bericht om te controleren of deze wel goed op de pagina terecht komt.

Lees meer

Een SCRUM Team

Wil je een team met briljante mensen, of een Briljant team met mensen? Gedrag en houding zijn de sleutel voor het beter managen en organiseren van...

Lees meer

Daily Standup

Iedere sprint bestaat uit vier Scrum bijeenkomsten, te weten: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective . In dit artikel...

Lees meer

Het beste uit je team halen?

Schijf je dan snel in voor een van onze cursussen en haal het beste uit jouw team!